INVITED LECTURES

1992 University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, U.K.: Simulation-based method of determination of distribution of fatigue life of constructional parts using the hypothesis of constant fatigue damage lines (Host: Prof. Tom Gray)
2005 Fachhochschule, Frankfurt a/Main, Germany: Evolutionary approach to some graph theory problems – summary of the course given for students (Host: Prof. Michael Behl)
2005 TU Darmstadt, Darmstadt, Germany:
(a) Evolutionary approach to some graph theory problems,
(b) Application of Evolutionary Algorithms to Multi-objective TSP
2006 University of Turku, Turku, Finland: Evolutionary approach to some graph theory problems (Host: Prof. Juha Teuhola)
2012 University Duisburg/Essen – Duisburg, Germany: Graph models of planetary gears, 02.05.2012; (Host: Prof. A. Kecskemethy)
2012 University of Technology – Darmstadt, Germany: Application of graph transformations in graph models of gears, 03-04.05.2012; (Host: Prof. Andy Schuerr),
2012 University of Technology – Tampere, Finland: Calculations and investigations of gears, 24.09.2012. (Host: Prof. Arto Lehtovara)

SCIENTIFIC CONFERENCES

International (abroad)

KM1. Probabilistic approach to fatigue life computation by means of constant damage lines hypothesis, The Ninth International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, Smolenice-Bratysława, Slovakia, 1987.
KM2. A simulation method of determination of construction parts fatigue life distribution,
Fatigue Design’92, Espoo, Technical Research Center of Finland, Helsinki, Finland, May 1992.
KM3. Variants of basic structural components as strength calculation of toothed elements
of geared motors and reducers in LOGOCAD system, International Gearing Conference, Newcastle upon Tyne, England, U.K., 1994.
KM4. Matroid models of mechanical systems, GAMM 2001, Zurich, Swiss, 2001.
KM5. Graph k-partitioning by means of evolutionary algorithms, GAMM 2002, Augsburg, Germany, 2002.
KM6. Data mining and visualization of 3D graphs for evolutionary computations, GAMM 2004, Dresden, Germany, 2004.
KM7. Evolutionary approach to graph theory problems, GAMM 2004, Dresden, Germany, 2004.
KM8. Artificial intelligence aided design of gears based on graph-theoretical models, Worldwide IFToMM Congress, Besancon, France, 2007.
KM9. Some applications of graph transformations in modelling of mechanical systems, 7th International Workshop on Graph Transformation and Visual Modelling Techniques (GT-VMT Budapeszt 2008), Budapest, Hungary, 2008.
KM10. Multi-objective evolutionary design of trusses using graph-based method for stress calculation, 8.th International Scientific Conference Optimisation of Mechanical Systems and Machinery, Strbskie Pleso, Slovakia, 2009.
KM11. Synthesis of planetary gears by means of artificial intelligence approach especially graph-theoretical modelling, The 5-th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2009), 22-25 October, Vilnius, Lithuania, 2009.
KM12. Analysis of automatic automotive gear boxes by means of versatile graph-based methods, Conferene TMM’2012, Liberec, Czech Republic, J. Drewniak, S. Zawiślak

International (in Poland)

MP1. Modeling of mechanical systems by means of matroids, II-nd International Conference ‘Graphs and Mechanics’, Gliwice 1999
MP2. Application of Graphs and Matroids in Modeling of Mechanical Systems, Workshop on Graphs, Krynica 2000
MP3. Application of evolutionary algorithms to the problem of graph partitioning,Workshop on Graphs, Krynica 2001
MP4. K-partitioning of graphs – evolutionary approach, Workshop on Graphs, Krynica 2002
MP5. EA for graph theory problems - data structures and operators, Workshop on Graphs, Krynica 2003
MP6. Kinematical and dynamical analysis of closed kinematical chains using graphs and profile equations, GAMM Gdańsk, 2009
MP7. Graph theoretic based models of planetary gears, XXI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów oraz I Międzynarodowa, Szczyrk, 2008
MP8. Methodology of design of planetary gears by means of graph-based models, Innovation by design, Wrocław,  2011
MP9. Graph methods in kinematical analysis of multi-speed epicyclic gears, Conference „MSM”, Białystok, Poland, 2012, J. Drewniak, J. Kopeć, S. Zawiślak

Domestic Scientific Conferences

K1. Computer simulation of the process of fatigue damage accumulation - method of constant damage lines. XII Seminarium Międzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania, Pieczyska, June 1991.
K2. Probabilistic approach to the hypothesis of effective tangent stresses.XV Seminarium Międzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania, Pieczyska, June 1994.
K3. Model of fluctuation of properties of constructional elements applied for determination of distribytion of fatigue life - computer simulation, Sympozjon PKM,  Solina-Rzeszów, 1991.
K4. Optymization of series of types of gears – applying the standard ISO 6336 for strength calculations. XIII Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Kołobrzeg '95, 1995.
K5. Application of graphs for decomposition of optimization tasks, XVII Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno '99,  1999.
K6. Decomposition task for optimal design – via graph-theoretical approach, Sesja z Okazji Jubileuszu XXX-lecie Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 1999.
K7. Application of matroids in chosen modeling and optimization problems, Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania (CAD), Mielno 2000.
K8. Matroids and weighted graphs as models of mechanical systems. XII Konferencja Naukowa Napęd, Sterowanie, Automatyzacja Maszyn Roboczych i Pojazdów, Rynia k/Warszawy, 2000.
K9. Matroid-based model of mechanical system, XL Sympozjon PTMTS "Modelowanie
w Mechanice", Wisła 2001
K10. Optimization algorithms for graph-theory problems – exemplary implementations in chosen algorithmic languages, Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie
Projektowania, Mielno 2001.
K11. Algorytm ewolucyjny w problemie podziału grafu. Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno, 2002.
K12. Application of evolutionary algorithm for graph k-partitioning. Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno, 2003.
K13. Didactics of Division of Machine Design (University of Bielsko-Biała). Sympozjon PKM, Ustroń, 2003.
K14. TSP - multi-objective evolutionary approach, Konferencja Algorytmy ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Kazimierz Dolny, 2004.
K15. Modeling of gears by means of graphs, XIX Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Kraków, 2004.
K16. Multi-objective problem of the shortest path. Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno, 2005.
K17. Evolutionary approach to constrained minimum spanning tree problem - commercial software based application, Konferencja Algorytmy ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Murzasichle, 2006.
K18. Graph-based methodology as a support of conceptual design of planetary gears, XX Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Zielona Góra, 2006.
K19. Application of Evolutionary Algorithm and Graph-Based Method of Stress Calculation to Truss ptimization, Konferencja Algorytmy ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Szymbark, 2008.
K20. Comparison of graph-based methods of kinematcal analysis of planetary gears, XXII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Augustów, 2010.
K21. Methods of graph theory used for modeling of planetary gears, Przekładnie Zębate, Kraków 24 wrzesień, 2010.
K22. Graph methods in kinematical analysis of multi-speed epicyclic gears, Conference
TMMiUM’2012, Kołobrzeg, Poland, J. Drewniak, S. Zawiślak

Publication:

Publication list
Recent publications

Other:

Polish Academy of Sciences, the appointment of an expert (in Polish)